PL +48 692 267 938  |  DE +49 155 103 278 69

Informacje dotyczące płatności

Opcje płatności
W przypadku dostaw na terenie Polski oferujemy następujące opcje płatności, o ile nie zaznaczono inaczej w odpowiedniej prezentacji produktu w ofercie:
Dostępne formy płatności:
Informacje dotyczące płatności
Informacje dotyczące płatności
Informacje dotyczące płatności
Informacje dotyczące płatności
Wysyłka
Informacje dotyczące płatności
Forma zwrotów

W przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej (zwrot na rachunek karty użytej do płatności). W sytuacji wystąpienia konieczności zwrotu , sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia to 1-2 dni robocze od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
W przypadku dostaw za granicę oferujemy następujące opcje płatności, o ile nie zaznaczono inaczej w odpowiedniej prezentacji produktu w ofercie:

Informacje dotyczące płatności
Informacje dotyczące płatności