Informacje dotyczące płatności

Opcje płatności
W przypadku dostaw na terenie Polski oferujemy następujące opcje płatności, o ile nie zaznaczono inaczej w odpowiedniej prezentacji produktu w ofercie:
Dostępne formy płatności:
Forma zwrotów

W przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej (zwrot na rachunek karty użytej do płatności) [np. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia to 1-2 dni robocze od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
W przypadku dostaw za granicę oferujemy następujące opcje płatności, o ile nie zaznaczono inaczej w odpowiedniej prezentacji produktu w ofercie:

Scroll Up