Zásady ochrany osobních údajů

§.1 Obecná ustanovení
1. Správcem údajů je Magdatom-Car T.Kaczałko se sídlem Ujeździec Wielki 59b, 55-100 Trzebnica,
2. Podnikatel zapsaný v Centrálním registru a informacích o ekonomické činnosti, NIP: 9151714156, REGON: 360028494. Ochrana dat je prováděna v souladu s požadavky obecně platných právních předpisů a jejich ukládání probíhá na zabezpečených serverech.
3. Pro výklad pojmů se používá glosář Nařízení nebo jak je popsáno v Zásadách ochrany osobních údajů (pokud to vyplývá přímo z popisu).
4. Pro účely lepšího přijetí Zásad ochrany osobních údajů byl pojem „Uživatel“ nahrazen pojmem „Vy“, „Správce“ – „My“. Pojmem „GDPR“ se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
5. Respektujeme právo na soukromí a dbáme na bezpečnost dat. Za tímto účelem např. bezpečný komunikační šifrovací protokol (SSL).
6. Osobní údaje poskytnuté ve formuláři na vstupní stránce jsou považovány za důvěrné a nejsou viditelné pro neoprávněné osoby.
§2. Správce dat
7. Správcem údajů svých zákazníků je poskytovatel služby. To znamená, že pokud máte Účet na našem webu, zpracováváme vaše údaje jako:
jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, IP adresa, datum narození, pohlaví, země, nastavení účtu, šifrované údaje o kreditní kartě
historie nákupů informace o dodávkách historie plateb Budeme také zpracovávat následující osobní údaje související se soubory cookie, historie kliknutí, navigace a historie prohlížení 8. Poskytovatel služby je zároveň správcem lidí přihlášených k odběru newsletteru.
9. Osobní údaje jsou zpracovávány: a. v souladu s ustanoveními o ochraně osobních údajů,
b. v souladu s implementovanými Zásadami ochrany osobních údajů,
C. v rozsahu a za účelem nezbytným ke vzniku, formování obsahu smlouvy, její změně nebo ukončení a řádné implementaci služeb poskytovaných elektronicky,
d. v rozsahu a za účelem nezbytným pro naplnění oprávněných zájmů (oprávněných účelů) a zpracováním nejsou porušena práva a svobody subjektu údajů:
v rozsahu a za účelem v souladu se souhlasem, který jste vyjádřili, pokud jste se přihlásili k odběru newsletteru,
10. Každý subjekt údajů (jsme-li jejich správcem) má právo na přístup k údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo vznést námitku, právo podat stížnost u dozorového úřadu.
11. Kontakt s osobou dohlížející na zpracování osobních údajů v organizaci Poskytovatele služeb je možný elektronicky na e-mailové adrese: sklep@magdatom-car.eu
12. Vyhrazujeme si právo zpracovávat vaše údaje po ukončení Smlouvy nebo odvolání souhlasu pouze v rozsahu nezbytném pro uplatnění případných nároků u soudu nebo pokud nás vnitrostátní předpisy nebo předpisy EU nebo mezinárodní právo zavazují údaje uchovávat.
13. Poskytovatel služby má právo zpřístupnit osobní údaje Uživatele a další údaje subjektům oprávněným podle platných právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení).
14. K odstranění osobních údajů může dojít v důsledku odvolání souhlasu nebo podání právně přípustné námitky proti zpracování osobních údajů.
15. Poskytovatel služby nesděluje osobní údaje jiným subjektům než oprávněným podle příslušných ustanovení zákona.
16. Zavedli jsme pseudonymizaci, šifrování dat a zavedli jsme řízení přístupu, díky kterému minimalizujeme dopady možného narušení bezpečnosti dat.
17. Osobní údaje zpracovávají pouze námi pověřené osoby nebo zpracovatelé, se kterými úzce spolupracujeme.
§3. Soubory cookie
1. Webové stránky magdatom-car.eu používají soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory odeslané webovým serverem a uložené v počítačovém softwaru prohlížeče. Když se prohlížeč znovu připojí k webu, web rozpozná typ zařízení, ze kterého se uživatel připojuje. Parametry umožňují pouze serveru, který je vytvořil, číst informace v nich obsažené. Soubory cookie tedy usnadňují používání dříve navštívených webových stránek. Shromážděné informace se týkají IP adresy, typu používaného prohlížeče, jazyka, typu operačního systému, poskytovatele internetových služeb, informací o čase a datu, umístění a informací zasílaných na web prostřednictvím kontaktního formuláře.
2. Shromážděná data slouží ke sledování a kontrole toho, jak uživatelé používají naše webové stránky ke zlepšení fungování webových stránek zajištěním efektivnější a bezproblémové navigace. Informace o uživatelích sledujeme pomocí nástroje Google Analytics, který zaznamenává chování uživatelů na webu.
Cookies identifikují uživatele, což umožňuje přizpůsobit obsah webových stránek, které používá, jeho potřebám. Tím, že si zapamatuje jeho preference, umožňuje vhodné párování jemu adresovaných inzerátů. Používáme cookies, abychom zaručili nejvyšší standard pohodlí našich webových stránek a shromážděné údaje jsou používány pouze v rámci společnosti[nazwa] k optimalizaci provozu.
3. Na našem webu používáme následující soubory cookie:
a) „nezbytné“ soubory cookie, které umožňují využívání služeb dostupných na webu, např. autentizační soubory cookie používané pro služby vyžadující ověření na webu;
b) cookies používané k zajištění bezpečnosti, např. používané k odhalování podvodů v oblasti autentizace v rámci webu;
c) „výkonnostní“ soubory cookie, které umožňují shromažďovat informace o tom, jak jsou webové stránky používány;
d) “funkční” cookies, umožňující “zapamatování” nastavení zvoleného uživatelem a personalizaci uživatelského rozhraní, např. z hlediska zvoleného jazyka nebo regionu, ze kterého uživatel pochází, velikosti písma, vzhledu webu apod.;
e) „reklamní“ cookies, umožňující poskytování reklamního obsahu uživatelům více přizpůsobené jejich zájmům.20. Uživatel může kdykoli zakázat nebo obnovit možnost shromažďování cookies změnou nastavení ve webovém prohlížeči. Pokyny pro správu souborů cookie jsou k dispozici na adrese http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
Další osobní údaje, jako je e-mailová adresa, jsou shromažďovány pouze na místech, kde s tím uživatel vyplněním formuláře výslovně souhlasil.

Výše uvedené údaje uchováváme a používáme pouze pro potřeby nezbytné k výkonu dané funkce.

Další informace (použité fotografie)

Foto Victor Ene na Unsplash
Foto Binara Weerasinghe na Unsplash
Foto Logan Hansen na Unsplash
Foto Roland Denes na Unsplash
Autor fotky 𝕷𝖚𝖈𝖗𝖊𝖆𝖙𝖎𝖛𝖊 na Unsplash