Statut

§1 PŘEDBĚŽNÁ USTANOVENÍ
1. Internetový obchod Magdatom-Car Tomasz Kaczałko provozuje Tomasz Kaczałko zapsaný / zapsaný do Centrálního registru a informací o hospodářské činnosti vedeném ministrem hospodářství, číslo REGON 360028494, číslo NIP 9151714156
2. Tato pravidla jsou pravidly pro uzavírání smluv o prodeji na dálku prostřednictvím Obchodu.
§2 DEFINICE
1. Spotřebitel – Uživatel, který je fyzickou osobou činící s Podnikatelem v rámci obchodu Magdatom-Car Tomasz Kaczałko právní úkon, který přímo nesouvisí s jeho obchodní nebo profesní činností.
2. Podnikatel – Tomasz Kaczałko Magdatom-Car, se sídlem Ujazdec Wielki 59b, 55-100 Trzebnica, zapsán / zapsán do Centrálního registru a informací o hospodářské činnosti vedeném ministrem hospodářství, číslo REGON 360028494, číslo NIP 915561714
3. Uživatel – jakýkoli subjekt, který nakupuje prostřednictvím Obchodu.
4. Obchod – internetový obchod provozovaný Podnikatelem na adrese https://magdatom-car.eu.
§3 KONTAKT
1. Adresa společnosti: 55-100 Trzebnica, Ujazdiec Wielki 59b.
2. E-mailová adresa: sklep@magdatom-car.eu.
3. Telefonní číslo: +48 692267938.
4. Spotřebitel může komunikovat s Podnikatelem prostřednictvím adres a údajů uvedených v tomto odstavci.
§4 PŘEDBĚŽNÉ INFORMACE
1. Ceny uvedené v Obchodě jsou uvedeny v polských zlotých a jsou hrubé ceny (včetně DPH).
2. Konečná cena objednávky se skládá z ceny za zboží a nákladů na dodání uvedené na stránkách Obchodu.
§5 PLNĚNÍ KUPNÍ SMLOUVY
1. Uživatel by měl zaplatit Podnikateli za zakoupené zboží do 7 dnů nebo při dodání zboží – v závislosti na zvolené platební metodě při zadávání objednávky.
„Subjektem poskytujícím online platební služby je Blue Media SA“
2. Uživatel může mimo jiné používat: z následujících způsobů platby:
Dostupné způsoby platby:
Platební karty:* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCardElectronic
*Maestro
* Tradiční bankovní převod
*Přestupy 24
* Paypal
* Bitcoin
* Na dobírku (platí se na dobírku)
3. Podrobné informace o přijímaných platebních metodách naleznete na webu Obchodu.
4. Zboží bude Podnikatelem odesláno ve lhůtě uvedené v popisu zboží způsobem, který si Spotřebitel zvolil při zadání objednávky.
5. Doručování zboží probíhá v Polsku a po celém světě.
§6 PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.
2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Spotřebitel převzal věc nebo kdy Spotřebitelem určená třetí osoba jiná než dopravce.
3. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat Podnikatele jednoznačným prohlášením – s využitím údajů Podnikatele uvedených v těchto předpisech.
4. Spotřebitel může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uvedený na konci těchto předpisů, není to však povinné.
5. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, aby Spotřebitel zaslal informaci o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
6. Důsledky odstoupení od smlouvy:
* v případě odstoupení od smlouvy vrátí Podnikatel Spotřebiteli všechny platby, které od Spotřebitele přijal, včetně nákladů na dodání věci (kromě: dodatečných nákladů vyplývajících ze Spotřebitelem zvoleného jiného než nejlevnějšího způsobu doručení). obvyklý způsob doručení nabízený Podnikatelem v Prodejně), a to ihned a vždy nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl Podnikatel informován o rozhodnutí Spotřebitele uplatnit právo na odstoupení od smlouvy.;
* podnikatel vrátí platbu stejnými platebními metodami, které byly použity Spotřebitelem při původní transakci, pokud Spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným řešením; v žádném případě nebudou Spotřebiteli v souvislosti s tímto vrácením účtovány žádné poplatky;
* Podnikatel může zadržet vrácení peněz až do převzetí zboží nebo do doby, než mu bude předložen doklad o jeho vrácení, podle toho, která událost nastane dříve;
* Spotřebitel zašle zboží zpět na adresu podnikatele uvedenou v těchto předpisech neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy podnikatele o odstoupení od smlouvy informoval. Lhůta bude dodržena, odešle-li Spotřebitel zboží zpět před uplynutím 14denní lhůty;
* Přímé náklady na vrácení věci nese spotřebitel;
* Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty věci, které vzniklo v důsledku použití věci jiným způsobem, než bylo nutné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti věci.
7. Pokud zboží vzhledem ke své povaze nelze vrátit běžnou poštou, informace o tom, jakož i náklady na vrácení zboží, budou uvedeny v popisu zboží v Obchodě.
8. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nemá Spotřebitel v souvislosti se smlouvou:
* ve kterém je předmětem služby nepřefabrikovaná věc, vyrobená podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;
§7 REKLAMACE a ZÁRUKA
1. Podnikatel je povinen dodat věci bez vad.
2. V případě vady zboží zakoupeného u Podnikatele má Spotřebitel právo na reklamaci na základě záruky upravené ustanoveními občanského zákoníku.
3. Reklamace se podávají písemně nebo elektronicky na adresy podnikatele uvedené v těchto pravidlech.
4. Doporučuje se, aby stížnost obsahovala mimo jiné: stručný popis vady, datum jejího vzniku, údaje spotřebitele podávajícího reklamaci a požadavek spotřebitele v souvislosti s vadou zboží.
5. Podnikatel na reklamační žádost Spotřebitele odpoví do 14 dnů, a pokud tak v této lhůtě neučiní, má se za to, že žádost Spotřebitele byla oprávněná.
6. Zboží vrácené v rámci reklamačního řízení zašlete na adresu uvedenou v §3 Pravidel.
7. Pokud byla na produkt poskytnuta záruka, budou informace o něm, stejně jako jeho obsah, uvedeny v popisu produktu v Obchodě.
§8 MIMO SOUDNÍ ZPŮSOBY VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A VYHLEDÁVÁNÍ REKLAMACE
1. Spotřebitel má mimo jiné možnost využít: S:
2. zprostředkování vedené zemskými inspektoráty obchodní inspekce.
3. pomoc stálých spotřebitelských rozhodčích soudů působících při zemských inspektorátech obchodní inspekce
§9 OSOBNÍ ÚDAJE
1. Při nákupech v Obchodě Uživatel dobrovolně poskytuje své údaje, které jsou nezbytné pro vyřízení objednávky a za tímto účelem budou Podnikatelem zpracovány.
2. Uživatel má právo nahlížet do svých osobních údajů a požadovat jejich opravu.
3. Správcem osobních údajů je Podnikatel.
§10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ve věcech, na které se nevztahují tyto předpisy, se použijí obecně platná ustanovení polského práva, zejména: zákon o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014, zákon o občanském zákoníku ze dne 23. dubna 1964 a zákon o občanském soudním řádu z r. 17. listopadu 1964
2. Kupní smlouva uzavřená na základě těchto předpisů se vztahuje na konkrétní objednávku a je uzavřena za účelem provedení jednorázové objednávky. Každá objednávka vyžaduje samostatné přijetí předpisů.
ŠABLONA O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(tento formulář je třeba vyplnit a vrátit pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)
– Údaje o podnikateli: Magdatom-Car Tomasz Kaczałko se sídlem: Ujazdec Wielki 59b, 55-100 Trzebnica, zapsán/zapsán do Centrálního registru a informací o hospodářské činnosti vedeném ministrem hospodářství, číslo REGON 360028494, číslo NIP 91556171 e-mail: shop@ dev.aldstudio.pl, telefon: +48 692267938
– Já / My * tímto informujeme / informujeme * o svém / našem odstoupení od kupní smlouvy na následující položky *
– Datum přijetí – Jméno spotřebitele (spotřebitelů) – Adresa spotřebitele (spotřebitelů) – Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je formulář zasílán v papírové podobě) – Datum
*odstranit podle potřeby

Web používá k poskytování služeb a v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů soubory cookie. Podmínky pro ukládání nebo přístup k souborům cookie můžete určit ve svém prohlížeči. Přečtěte si více .