Předpisy internetového obchodu LUXURY ORIGINAL PARTS OÜ

§1 VÝCHOZÍ USTANOVENÍ
1. Internetový obchod LUXURY ORIGINAL PARTS OÜ Tomasz Kaczałko provozuje Tomasz Kaczałko zapsaný / zapsaný do Centrálního registru a informací o hospodářské činnosti vedeném ministrem hospodářství, číslo VAT UE: EE102442100
2. Tato pravidla představují pravidla pro uzavírání smluv o prodeji na dálku prostřednictvím Obchodu.
§2 DEFINICE
1. Spotřebitel - uživatel, který je fyzickou osobou činící právní jednání s Podnikatelem v rámci prodejny LUXURY ORIGINAL PARTS OÜ Tomasz Kaczałko o právním jednání, které přímo nesouvisí s jeho obchodní nebo profesní činností
2. Podnikatel - Tomasz Kaczałko LUXURY ORIGINAL PARTS OÜ, se sídlem: Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 5, 11415 Tallinn Estonia zapsán / zapsán do Centrálního registru a informací o hospodářské činnosti vedeném ministrem hospodářství, číslo VAT UE: EE102442100. Uživatel – jakýkoli subjekt, který nakupuje prostřednictvím Obchodu.
4. Obchod – internetový obchod provozovaný Podnikatelem na adrese https://www.magdatom-car.eu.
§3 KONTAKT
1. Adresa společnosti: 11415 Tallinn Estonia, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 5.
2. E-mailová adresa: sklep@magdatom-car.eu.
3. Telefonní číslo: +48 692267938.
4. Spotřebitel může komunikovat s Podnikatelem prostřednictvím adres a údajů uvedených v tomto odstavci.
§4 PŘEDBĚŽNÉ INFORMACE
1. Ceny uvedené v Obchodě jsou uvedeny v polských zlotých a jsou hrubé ceny (včetně DPH).
2. Konečná cena objednávky se skládá z ceny za zboží a ceny dopravy uvedené na stránkách Obchodu.
§5 PLNĚNÍ KUPNÍ SMLOUVY
1. Uživatel by měl zaplatit Podnikateli za zakoupené zboží do 7 dnů nebo při dodání zboží - v závislosti na způsobu platby zvoleném při zadávání objednávky.
"Blue Media S.A. je subjekt poskytující online platební služby."
2. Uživatel může využít mj. z následujících způsobů platby:
Dostupné způsoby platby:
Platební karty: * Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro
* Tradiční bankovní převod
* Przelewy24
* Paypal
* Bitcoin
* Na dobírku (platba na dobírku)
3. Podrobné informace o přijímaných platebních metodách naleznete na webových stránkách obchodu.
4. Zboží bude podnikatelem odesláno ve lhůtě uvedené v popisu zboží způsobem, který si spotřebitel zvolil při zadání objednávky.
5. Zboží je doručováno do Polska a do celého světa.
§6 PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.
2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy spotřebitel nebo spotřebitelem určená třetí osoba s výjimkou přepravce nabude zboží do fyzické držby.
3. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat podnikatele jednoznačným prohlášením – s využitím údajů podnikatele uvedených v těchto předpisech.
4. Spotřebitel může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy na konci těchto ustanovení, není to však povinné.
5. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, aby spotřebitel před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy zaslal informaci o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.
6. Účinky odstoupení od smlouvy:
* v případě odstoupení od smlouvy vrátí Podnikatel Spotřebiteli všechny platby, které od Spotřebitele přijal, včetně nákladů na dodání věci (kromě: dodatečných nákladů vyplývajících ze způsobu doručení zvolené Spotřebitelem jiný než nejlevnější způsob standardního doručení nabízený Podnikatelem v Obchodě), a to neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy byl Podnikatel informován o rozhodnutí Spotřebitele uplatnit právo. odstoupit od smlouvy
* podnikatel vrátí platbu stejnými platebními metodami, které byly použity Spotřebitelem při původní transakci, pokud Spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným řešením; v žádném případě nebudou spotřebiteli v souvislosti s tímto vrácením účtovány žádné poplatky;
* Podnikatel může zadržet vrácení peněz do obdržení zboží nebo do doby, než mu bude předložen doklad o jeho vrácení, podle toho, co nastane dříve; > * spotřebitel by měl vrátit zboží na adresu podnikatele uvedenou v těchto řádech neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy podnikatele o odstoupení od smlouvy informoval. Lhůta bude dodržena, pokud spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím 14denní lhůty;
* Přímé náklady na vrácení nese spotřebitel věci;
* Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty věci v důsledku užití věci jiným způsobem, než bylo nutné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti věci.
7. V případě, že zboží vzhledem ke své povaze nelze vrátit běžnou poštou, bude informace o tom, stejně jako náklady na vrácení zboží, uvedena v popisu zboží v Obchodě.
8. Právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nemá Spotřebitel v souvislosti se smlouvou:
* ve které je předmětem služby nepřefabrikovaná věc, vyrobená podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuální potřeby;
§7 REKLAMACE a ZÁRUKA
1. Podnikatel je povinen dodat zboží bez vad.
2. V případě vady zboží zakoupeného u podnikatele má spotřebitel právo na reklamaci na základě záruky upravené ustanoveními občanského zákoníku.
3. Reklamace se podávají písemně nebo e-mailem na adresy podnikatele uvedené v těchto pravidlech.
4. Doporučuje se uvést do reklamace mj stručný popis vady, datum jejího vzniku, údaje spotřebitele podávajícího reklamaci a požadavek spotřebitele v souvislosti s vadou zboží.
5. Podnikatel odpoví na stížnost Spotřebitele do 14 dnů, a pokud tak v této lhůtě neučiní, má se za to, že žádost Spotřebitele byla považována za oprávněnou.
6. Zboží vrácené v rámci reklamačního řízení zašlete na adresu uvedenou v §3 Pravidel.
7. Pokud byla na produkt poskytnuta záruka, informace o něm, stejně jako jeho obsah, budou uvedeny v popisu produktu v Obchodě. má možnost využít mj. s:
2. zprostředkování vedené zemskými inspektoráty obchodní inspekce.
3. asistence stálých spotřebitelských rozhodčích soudů působících při Zemských inspektorátech obchodní inspekce
§9 OSOBNÍ ÚDAJE
1. Uživatel při nákupu v Obchodě dobrovolně poskytuje své údaje, které jsou nutné k dokončení objednávky a bude obsahovat účel zpracovaný Podnikatelem.
2. Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům a požadovat jejich opravu.
3. Správcem osobních údajů je Podnikatel. §10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ve věcech neupravených v těchto předpisech se použijí obecně platná ustanovení polského práva, zejména: Zákon o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014, zákon o občanském zákoníku ze dne 23. dubna 1964 a zákon o občanském soudním řádu ze dne 17. listopadu 1964
2. Kupní smlouva uzavřená na základě těchto předpisů se vztahuje na konkrétní objednávku a je uzavřena za účelem realizace jednorázové objednávky. Každá objednávka vyžaduje samostatné přijetí předpisů.
VZOR ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(tento formulář je třeba vyplnit a vrátit pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)
- Údaje o podnikateli: Tomasz Kaczałko se sídlem: Ujeździec Wielki 59b, 55-100 Trzebnica Polsko zapsáno / zapsáno do Centrálního registru a informací o hospodářské činnosti vedené ministrem hospodářství, číslo VAT UE: EE102442100 sklep@magdatom-car.eu, telefon: +48 692267938
- Já / My * tímto informujeme / informujeme * o svém / našem odstoupení od kupní smlouvy na následující položky *
- Datum přijetí- Jméno a příjmení spotřebitele (spotřebitelů) - Adresa spotřebitele (spotřebitelů) - Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je formulář zasílán v papírové verzi) - Datum
* nehodící se škrtněte