Zásady ochrany osobních údajů

§.1 Obecná ustanovení
1. Správcem údajů je Magdatom-Car T. Kaczałko se sídlem Ujeździec Wielki 59b, 55-100 Trzebnica,
2. Podnikatel registrovaný v Centrálním registru a informacích o ekonomické činnosti, NIP: 9151714156, REGON: 360028494. Ochrana dat je prováděna v souladu s požadavky obecně závazných právních předpisů a jejich uchovávání probíhá na zabezpečených serverech.
3. Pro výklad pojmů se používá glosář Nařízení nebo jak je popsáno v Zásadách ochrany osobních údajů (pokud to vyplývá přímo z popisu).
4. Pro účely lepšího příjmu Zásad ochrany osobních údajů byl pojem „Uživatel“ nahrazen pojmy „Vy“, „Správce“ – „My“. Pojmem „GDPR“ se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / EC.
5. Respektujeme právo na soukromí a dbáme na bezpečnost dat. K tomuto účelu se využívá mj. šifrovací protokol bezpečné komunikace (SSL).
6. Osobní údaje poskytnuté ve formuláři na vstupní stránce jsou považovány za důvěrné a nejsou viditelné pro neoprávněné osoby.
§2. Správce údajů
7. Správcem údajů svých klientů je poskytovatel služby. To znamená, že pokud máte Účet na našem webu, zpracováváme vaše údaje jako: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, IP adresa, datum narození, pohlaví, země, nastavení účtu, šifrované údaje o kreditní kartě
historie nákupů informace o doručení historie plateb Dále budeme zpracovávat následující osobní údaje související s cookies historie prokliků navigace a historie prohlížení 8. Poskytovatel služby je zároveň správcem lidí přihlášených k odběru newsletteru.
9. Osobní údaje jsou zpracovávány: a. v souladu s ustanoveními o ochraně osobních údajů,
b. v souladu s implementovanými Zásadami ochrany osobních údajů,
c. v rozsahu a za účelem nezbytným ke vzniku, utváření obsahu smlouvy, její změně nebo ukončení a správné implementaci služeb poskytovaných elektronicky,
d. v rozsahu a za účelem nezbytným pro naplnění oprávněných zájmů (oprávněných účelů) a zpracováním nejsou porušena práva a svobody subjektu údajů:
v rozsahu a za účelem v souladu se souhlasem, který jste vyjádřili, pokud jste se přihlásili k odběru zpravodaj, 10. Každý subjekt údajů (jsme-li jeho správcem) má právo na přístup k údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo vznést námitku, právo podat stížnost u dozorového orgánu.
11. Kontakt s osobou vykonávající dozor nad zpracováním osobních údajů v organizaci Poskytovatele služeb je možný elektronicky na e-mailové adrese: sklep@magdatom-car.eu
12. Vyhrazujeme si právo zpracovávat vaše údaje po ukončení smlouvy nebo odvolání souhlasu pouze v rozsahu pro uplatnění případných nároků u soudu, nebo pokud nás vnitrostátní nebo evropské předpisy nebo mezinárodní právo zavazují uchovávat údaje.
13. Poskytovatel služby má právo sdílet osobní údaje Uživatele a další údaje se subjekty oprávněnými podle platných právních předpisů (např. orgány činnými v trestním řízení).
14. K odstranění osobních údajů může dojít v důsledku odvolání souhlasu nebo podání právně přípustné námitky proti zpracování osobních údajů.
15. Poskytovatel služby nesděluje osobní údaje jiným subjektům, než které jsou oprávněny podle platných právních předpisů.
16. Zavedli jsme pseudonymizaci, šifrování dat a zavedli jsme řízení přístupu, díky kterému minimalizujeme dopady možného narušení bezpečnosti dat.
17. Osobní údaje zpracovávají pouze námi pověřené osoby nebo zpracovatelé, se kterými úzce spolupracujeme.
§3. Soubory cookie
1. Webové stránky magdatom-car.eu používají soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory odeslané webovým serverem a uložené v počítačovém softwaru prohlížeče. Když se prohlížeč znovu připojí k webu, web rozpozná typ zařízení, ze kterého se uživatel připojuje. Parametry umožňují, aby informace v nich obsažené četl pouze server, který je vytvořil. Soubory cookie tedy usnadňují používání dříve navštívených webových stránek. Shromážděné informace se týkají IP adresy, typu používaného prohlížeče, jazyka, typu operačního systému, poskytovatele internetových služeb, informací o čase a datu, umístění a informací zasílaných na web prostřednictvím kontaktního formuláře.
2. Shromážděná data slouží ke sledování a kontrole toho, jak uživatelé používají naše webové stránky ke zlepšení fungování webových stránek, zajištění efektivnější a bezproblémové navigace. Informace o uživatelích sledujeme pomocí nástroje Google Analytics, který se registruje otravuje chování uživatele na webu
Cookies identifikují uživatele, což umožňuje přizpůsobit obsah webu, který používá, jeho potřebám. Tím, že si zapamatuje své preference, umožňuje vhodnou úpravu jemu adresovaných inzerátů. Používáme soubory cookie, abychom zaručili nejvyšší standard pohodlí pro naše webové stránky a shromážděná data se používají pouze uvnitř [name] k optimalizaci aktivit.
3. Na našem webu používáme následující soubory cookie: a) „nezbytné“ soubory cookie, které umožňují využívání služeb dostupných na webu, např. autentizační soubory cookie používané pro služby vyžadující ověření na webu;
b) soubory cookie pro zajištění bezpečnosti, např. slouží k odhalování podvodů v oblasti autentizace v rámci webu;
c) „výkonnostní“ soubory cookie, umožňující shromažďování informací o používání webových stránek;
d) „funkční“ soubory cookie, umožňující „zapamatování“ nastavení zvolené uživatelem a personalizace uživatelského rozhraní, např. pokud jde o jazyk nebo region, ze kterého uživatel pochází, velikost písma, vzhled webu atd.;
e) „reklamní“ soubory cookie, umožňující doručování uživatelům reklamní obsah více přizpůsobený jejich zájmům 20. Uživatel může kdykoli zakázat nebo obnovit možnost shromažďování cookies změnou nastavení ve webovém prohlížeči. Pokyny pro správu souborů cookie jsou k dispozici na adrese http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies Další osobní údaje, jako je e-mailová adresa, jsou shromažďovány pouze na místech, kde s tím uživatel vyplněním formuláře výslovně souhlasil.

Výše uvedené údaje uchováváme a používáme pouze pro účely nezbytné k plnění dané funkce.

Další informace (použité fotografie)


Photo by Victor Ene on Unsplash
Photo by Binara Weerasinghe on Unsplash
Photo by Logan Hansen on Unsplash
Photo by Roland Denes on Unsplash
Photo by 𝕷𝖚𝖈𝖗𝖊𝖆𝖙𝖎𝖛𝖊 on Unsplash